Alt du trenger å vite om markedsføring av eiendomsprosjekt

Boligvelger paa desktop- OktanOslo

Last ned huskeliste for markedsføring av eiendomsprosjekt >>

Innhold

 1. Innsikt og strategi
 2. Prosjektets identitet
 3. Nettsider og boligvelger
 4. Markedsføring

Innsikt og strategi


Oppstart av eiendomsprosjektet

Ingen begynner å bygge uten innsikt. Ingen setter i gang et eiendomsprosjekt uten inngående kunnskap om grunnforhold, infrastruktur, reguleringsbestemmelser osv.

Den samme tankegangen må gjelde når prosjektet skal markedsføres. Innsikt er det som skal legge grunnlaget for markedsstrategien. Du må vite mest mulig om hva målgruppen din er opptatt av, hva de søker etter i ulike søkemotorer, hvilke trender som gjelder i det aktuelle området, hva som karakteriserer målgruppen og hvordan konkurrentene dine oppfører seg og kommuniserer i det samme området.

 

Aktører og rollefordeling: Trepartssamarbeidet

Hovedaktøren er alltid eiendomsutvikleren. Utvikleren eier og lever med prosjektet både før og etter at eiendomsmegler og reklamebyrå har bidratt med sitt.

Eiendomsmegleren og reklamebyrået har ulik kompetanse og utfyller hverandre med ulik kunnskap. De beste resultatene ser vi når reklamebyråets strategiske og kreative kompetanse kan spille sammen med meglerens lokale, taktiske kompetanse i et tett samarbeid med utvikleren allerede i prosjektets planleggingsfase.

Det er dette vi kaller trepartssamarbeidet – tre parter som samarbeider med respekt for hverandres kompetanse mot ett felles mål: å gjøre prosjektet til en suksess.

 

Kontakt oss

Prosjektets identitet


Folk vil vite hva de kjøper. De vil ha noe å forholde seg til. Noe som beskriver deres fremtidige hjem så grundig, presist og utfyllende som mulig. De vil kjenne prosjektets identitet. Den består av fire sentrale elementer og bør utvikles så tidlig som mulig: Navnsetting av prosjektet, design av logo og utvikling av et kommunikasjonskonsept. Deretter kommer den delen som skal formidle prosjektets unike kvaliteter og gi det en egen plass i målgruppens bevissthet – historiefortellingen.

 

Navn

Prosjektet skal ha et navn, helst et som beskriver hva kjøperen kan forvente av sitt nye hjem. Bruker man begreper som «Panorama» eller «Park» må prosjektet faktisk innfri på utsikt eller hageanlegg. Navnet er en viktig identitetsbygger og vil ofte være kundenes første møte med prosjektet.

 

Dnamo sin logo med sort tekst og blader over

Det er viktig å huske at prosjektet skal leve med navnet, ikke bare i salgs- og byggeperioden. Kjøperne skal leve med navnet i årevis fremover. Da bør det være et visst samsvar mellom navn og opplevelse av boligen og nabolaget.

Les også: Hva skal barnet hete? Navnsetting av boligprosjekter

 

Logo & design

Sølparkens logo i sølv og blå bakgrunn.

En logo som gir gode assosiasjoner til prosjektet og navnet burde være en selvfølge. Se deg rundt, så ser du fort at det ikke alltid er tilfellet.

Logo og design kan lede kundens tanker i mange retninger. Moderne eller tradisjonelt, landlig eller urbant, osv. Her er det viktig å ha et bevisst forhold til hva man vil og hvor man vil.

Valg av typografi, fargepalett og grafiske elementer skal sørge for en tydelig og gjenkjennbar visuell profil for prosjektet og markedsføringen av det.

 

Staalverket-park-prospect-fugl-oktan-oslo

Kommunikasjonskonsept

Mange kaller det slagord, eller pay off. Det er ikke så viktig. Det viktige er at kommunikasjonskonseptet skal oppsummere prosjektets viktigste kvaliteter i noen få ord. Det bør være enkelt å forstå og enda enklere å huske. For det skal utgjøre grunnmuren i all kommunikasjon om prosjektet.


Og bare så det er sagt – "Det gode liv i …" er ikke et kommunikasjonskonsept. Det er bare en utslitt floskel. Boligkjøpere i dag forlanger mer substans enn som så.

Les også: Konseptet, eller sannheten om eiendomsprosjektet i få ord

Solstoler-paa-gressplen-vendt-mot-vannet

 

Historiefortellingen

Alle boligprosjekter fortjener sin egen historie. Den kan ta utgangspunkt i geografiske forhold og beliggenhet, den kan handle om områdets egen historie, eller den kan dreie seg om særegne kvaliteter ved selve prosjektet.

Det viktige er at den er sann, interessant og unik. En god historiefortelling øker interessen for prosjektet, bygger identitet og er vil ofte være starten på kjøpernes felles historie som fremtidige beboere og naboer i prosjektet.

Munch-skrubbenhavn-sol- OktanOslo

Fornuft og følelser i boligkjøp

Folk som kjøper en bolig kjøper ikke fire vegger. De kjøper et hjem. De fleste legger også hele sin økonomiske bæreevne i potten.

I beslutningsprosessen ligger både fornuft og følelser. Begge deler er viktige og begge deler kan bli utslagsgivende for valget, hver på sin måte. Ingen kjøper en bolig bare på rasjonelle argumenter.

De færreste lar seg styre utelukkende av emosjoner. For å lykkes må man nå frem til både hjerte og hjerne.

 

Informasjon og nabovarsel

De fleste eiendomsprosjekt gjennomføres i områder hvor det allerede er bebyggelse. Det betyr at det er naboer som man må ta hensyn til gjennom hele byggeperioden. Et godt naboskap er viktig og må pleies.

God informasjon og åpen dialog kan forsterkes med gjennomtenkte løsninger. Fra åpne møter til informative nettsider, informasjon på byggeplassen, sms-varsling ved endring av tilgangspunkter eller grave og sprengearbeider.

Utfyllende og lett tilgjengelig informasjon er med på å skape forståelse for ulemper gjennom byggeperioden og forhindrer at det skapes rykter og demmer opp for feilinformasjon. Diakonhjemmet Hage er et et godt eksempel på hvordan man har satt fokus på å gi naboer god og utfyllende informasjon.

Nettsider og boligvelger


Etter at identitet, navn og logo er på plass er tiden kommet for å lage en nettside for prosjektet. Nettsiden vil være navet i forhåndssalget og må presentere området og boenhetene på beste måte. Gjennom prosjektets nettside kommuniseres også prospektet, priser, plantegninger, valgmuligheter og visninger.

En intuitiv boligvelger lar interessenter se ledige leiligheter, areal og planløsning, priser og beliggenhet. Det legges vekt på kunne melde interesse på flere måter som direkte til megler, via skjema, direkte fra boligvelger, gjennom visningsinvitasjoner, abonnement på nyhetsbrev, varslingstjenester, spørreundersøkelser og lignende.

Bilde av hjemmeside på en ipad-oktanoslo

 

I dag er det påkrevd at nettsidene er laget med tanke på at de fleste primært vil besøke nettsidene via en mobil. Det betyr at det må legges vekt på funksjon og små skjermflater fremfor kreativt design og små detaljer. "Mobile first" er tilnærmingen til både løsning, innhold og funksjonalitet.

 

Boligvelger-mobil-oktan-oslo

 

Inbound Marketing for langsiktighet i eiendomsprosjekt

Ofte kobles markedsføring til hvert enkelt eiendomsprosjekt. Mange ganger er det den mest hensiktsmessige måten å gå frem på, men det ligger muligheter i å tenke mer langsiktig. Er du en eiendomsutvikler som har en lengre horisont og ser for deg å utvikle mange eiendomsprosjekter over lang tid så bør du se nærmere på inbound marketing.

Inbound marketing handler om å hjelpe potensielle boligkjøpere ved å gi dem innhold av høy kvalitet til rett tid. Over tid bygges det lojalitet og gode ambassadører.

Metodikken kan også med hell brukes på større enkeltprosjekter med flere byggetrinn som strekker seg over flere år i utvikling.

 

Sørg for å bli funnet av boligkjøpere ved enkle SEO grep

Nettsiden din må være teknisk tilpasset søkemotorene

Søkemotorer som Google, Bing og andre vil alltid prøve å svare på søk med å vise til de nettsidene som er mest relevante. Godt innhold som gir korrekt svar er åpenbart det viktigste. Men søkemotorene er til tross for sin kunstige intelligens bare logaritmer bygget på programvare og maskinvare. De må rettledes, læres opp og veiledes. Det hjelper vi til med ved å gi nettsidene tydelig struktur, god navigering, sikker kommunikasjon, optimalisert kode og mobiltilpassning.

Disse 10 sjekkpunktene må du ha kontroll på vedrørende søkemotoroptimalisering:

 1. Hierarkisk URL-struktur med korte og beskrivende URL'er
 2. Bruke H1-titler som er unike på alle sider og relevante for innholdet. Benytt H2- og H3-titler for å strukturere innholdet med undertitler
 3. Beskriv alle bilder med alt-tekster
 4. Unngå duplisert innhold
 5. Benytt interne linker til annet relevant innhold
 6. Legg inn metabeskrivelser og metatitler på alle sider
 7. Optimaliser hastighet ved å komprimere bilder og rydde i kode
 8. Redirects på sider som er flyttet eller ikke lenger eksisterer
 9. Installer SSL-sertifikat for sikker kommunikasjon
 10. HTML-sitemap som hjelper søkemotorene å crawle nettsidene

 

Innholdet må svare på relevante søk og være godt strukturert

Den mest åpenbare feilen mange gjør når de lager nettsider, også for eiendomsprosjekt, er å fokusere på alt vi ønsker å få sagt om oss selv og hva vi har å tilby. I mange tilfeller er dette ikke nødvendigvis den informasjonen som målgruppene våre ser etter og vi ender med å bli lite relevante og ganske uinteressante. Derfor er det viktig å sette seg inn i målgruppene vi ønsker å nå og forstå deres informasjonsbehov, utfordringer og interesser.

Gjennom innsikt i målgruppene, utarbeidelse av personas og gjennomføring av søkeordsanalyser legger man den beste grunnmuren for en nettside som tiltrekker seg den rette trafikken. I vårt tilfelle potensielle boligkjøpere.

Du kan lese mer om SEO her.

Markedsføring


Digital markedsføring gjennom hele kundereisen

Salg av et boligprosjekt har mange faser. De aller fleste kjøp begynner i dag med et søk, også boligkjøpet. Resarch-prosessen begynner lenge før man er klar for å flytte ut, og handler like ofte om område (by/bydel/gate) som selve boligen. For å være synlig i de aller tidligste fasene av boligjakten trenger et boligprosjekt derfor innhold som bygger verdi ikke bare for selve boligen, men også nabolaget og området. 

Når en potensiell boligkjøper har kommet litt lenger i sin egen prosess er det selvsagt boligprosjektet og selve boligen som er viktigst. Da er det viktig å kunne tilby ryddige og utfyllende beskrivelser av arkitektur, gårdsrom, fellesarealer og leiligheter.

I selve beslutningsfasen er det mange som kanskje trenger et dytt. Her er det viktig å kommunisere visningstider og lede interessenter til å registrere seg for å skaffe leads til meglerne.

Mann sitter paa kafé og soeker etter produkter på laptop-oktanoslo

Kundereisen slutter heller ikke når salget er gjennomført. De som allerede har kjøpt en bolig i prosjektet kan bli de beste ambassadørene dine hvis de får det de trenger. Sosiale medier har åpnet for nye muligheter for markedsføring via WOM (Word Of Mouth). Derfor er kundepleie viktigere enn noen gang.

Her kan du lese mer om kundereisen

Søkeordsstrategier

Uansett hvor dyktig man er på SEO og hvor grundig man strukturerer side og innhold vil det ofte ta tid å bygge opp den organiske synligheten. En smart strategi for å benytte betalt søkt i tillegg er derfor essensielt i alle faser av boligprosjektet. Å være synlig når de potensielle kjøpere begynner på sin boligreise gir oss muligheten til å så et frø som kan spire og gro frem mot et kjøp.

Når man først har bestemt seg for at man ønsker seg en helt ny bolig vil man gjerne kartlegge hvilke nyboligprosjekter som finnes i det aktuelle området. Da er Google like viktig som Finn.no. Gode søkeordsstrategier tilpasset de ulike fasene i boligreisen gir prosjektet synlighet i de aller mest verdifulle øyeblikkene når potensielle boligkjøpere er i riktig modus.

 

eksempel paa googleads-oktanoslo

 

Sosiale medier

For å få mest mulig utbytte av å være aktiv i sosiale medier bør man ha en tydelig plan for målgrupper, innholdsproduksjon og annonsekampanjer. Ulike målgrupper foretrekker ulike plattformer og de ulike plattformene krever unike formater for å fungere godt. 

Facebook er det moderne torget. Her møtes folk og tilbydere og det er stort potensiale for å få budskapet sitt hørt av “alle”. Facebook har et vanvittig stort utvalg av data som gjør kanalen til et svært kraftig verktøy for markedsføring av eiendomsprosjekter. Her kan man segmentere målgrupper på detaljnivå, og ta i bruke plattformens mange virkemidler for å kommunisere med publikum. 

Plattformer som Snapchat gir deg mulighet til å treffe de yngre målgruppene på en kostnadseffektiv måte, men å få effekt av det krever at man utnytter de grafiske og tekniske virkemidlene som er mulige her. Instagram er på mange måter det mest visuelle mediet, med mindre fokus på tekst og mer på vakre bilder. Her kan du med riktig segmentering og utvalg av bilder/3D-er treffe målgruppen i scrollemodus.

Programmatisk annonsering

Programmatisk annonsering har gjort det mulig å kjøpe og distribuere bannerannonser i et stort utvalg medier på en gang, og samtidig ha kontroll over frekvens fordi kampanjene kjøpes målgruppebasert. Programmatiske annonsekjøp gir oss i dag stor kontroll over hvilke medieplasseringer som er ønsket og det er langt mer kostnadseffektivt enn å kjøpe annonseplasser direkte fra nettavisene. Programmatisk annonsering kan også ta i bruk tredjepartsdata som gjør det mulig å segmentere basert på sosioøkonomiske data. 

 

bannerannonse-oktanoslo

Vil du lese mer om programmatisk annonsering, så kan du klikke her. 

Retargeting

Programmatisk muliggjør også smarte retargeting kampanjer, det vil si at du kan nå ut til folk som allerede har besøkt nettsiden din med oppfølgende kommunikasjon, skreddersydd for de som har kommet et steg lenger i boligreisen.

Last ned vår komplette huskeliste for markedsføring av eiendomsprosjekt >>